Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van jou te horen als je klachten hebt over onze dienstverlening of geleverd product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zullen wij per omgaand contact opnemen met betrekking tot de verdere afhandeling van jouw klacht. Wij zullen daar dan alle aandacht aan geven.