Algemene Leveringsvoorwaarden


De grafimediabranche kent leveringsvoorwaarden, die worden gebruikt bij aanbiedingen voor en transacties met opdrachtgevers. Drukkerij van de Water B.V. is lid van het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen en maakt gebruik van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd op 2 juli 2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.


Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Toelichtingsbrochure & aandachtspunten
Een speciale brochure licht de leveringsvoorwaarden nader toe. Deze brochure is voor leden en niet-leden te bestellen bij het KVGO.
T : (020) 543 56 78
E : Stuur een mail naar: info@kvgo.nl